Упис у школу


Упис ученика у први разред за школску 2017/2018 годину почиње у среду, 1. марта 2017. године и трајаће до уторка, 4. априла 2017. године. Термини за упис су сваког радног дана од 9:00 до 13:00 часова, и од 15:30 до 17:00 часова.

Процедура уписа ученика у I разред основне школе

Обавештавање родитеља будућих првака о термину почетка уписа (на званичном сајту школе, у медијима на локалним телевизијама, у предшколским установама…)
Након утврђених термина за упис ученика I разреда, родитељи доносе секретару школе следећу документацију:

 • извод из матичне књиге рођених (за дете које се уписује)
 • личну карту родитеља
 • уверење о завршеном припремном предшколском програму (које добијате јуна месеца и тада достављате школи).

Секретар школе родитељима даје упуте за систематски преглед у Дому здравља који се обавља по заказаним терминима за нашу школу. Такође, секретар школе заказује дан и термин за разговор са педагогом школе (тестирање предзнања), психологом школе (тестирање интелектуалних потенцијала детета, процена социјалне и емоционалне зрелости детета за полазак у школу, и прикупљање података о развоју детета) и социологом школе (лични и социјални развој детета – разговор са родитељима детета).
Сви разговори обављају се преподне и послеподне у току једног дана по унапред заказаним терминима.
За ученике са других територија родитељи пишу захтев школи за пријем детета у нашу школу (до краја фебруара текуће године).

ПЛАН ПРИЈЕМА, РАСПОРЕЂИВАЊА И ПРАЋЕЊА НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА

План за пријем новопридошлих ученика
Припремне активности за пријем ученика:
Родитељ који жели да пребаци своје дете из друге школе у нашу школу долази и информише се о:
1. могућностима пребацивања детета у нашу школу
2. упознаје се са наставним предметима – страним језиком , изборним предметима који се нуде у нашој школи и са избором наслова уџбеника по којима се уче предмети
3. упознаје се са процедуром која се у школи спроводи при пријему новодошлих ученика
(ОБАВЕШТАВАЊЕ ОС, СТРУЧНОГ ВЕЋА, САВЕТА РОДИТЕЉА ОДЕЉЕЊА, ДИРЕКТОРА)

Процедура пријема новодошлог ученика:
1. Родитељ ученика попуњава захтев за пријем ученика ;стручни сарадник врши увид у ђачку књижици или сведочанство (користи се образац „Информације родитеља о детету“).
2. Стручни сарадници (психолог и социолог) контактирају директора или сараднике школе из које ученик долази, информишу се о преласку ученика из њихове школе, од њих се тражи педагошки профил ученика или се службено шаље захтев да се пошаље педагошки профил ученика.
3. Стручни сарадници упознају све чланове одељењског већа:

 • о поднетом захтеву родитеља за пријем новог ученика у школу;
 • упознају их са педагошким профилом детета,породичном ситуацијом,успехом и владањем детета.

План за распоређивање у одељења
1. Стручни сарадници заједно са одељењским већем одлучују у које ће одељење дете бити распоређено. При одлучивању води се рачуна о карактеристикама новодошлог ученика. Поштују се критеријуми распоређивања: број ученика у одељењу, број мушке и женске деце, социјална структура одељења, број проблематичних ученика у понашању, броју деце из осетљивих група, број деце са тешкоћама…)
2. Одељењски старешина уводи дете у одељење, представља ученика одељењу, одређује ученика који ће седети са њим као подршка.

План праћења новопридошлог ученика
1. Одељењски старешина прати постигнућа ученика на часу,понашање на одмору, у ваннаставним активностима.
2. Предметни наставници прате постигнућа ученика и извештавају одељењског старешину о евентуалним тешкоћама.
3. Уколико се испоље тешкоће у прилагођавању предузимају се мере:

 • одељењски старешина информише родитеље
 • одељењски старешина разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и могућностима превазилажења, укључује вршњачку подршку
 • одељењски старешина евидентира испољене тешкоће
 • одељењски старешина обавештава стручне сараднике о томе који, у разговору са родитељима узимају податке о развоју и социоекономском статусу породице; психолог испитује IQ-потенцијале, радне навике, тип личности, снаге и слабости детета и предлаже мере подршке родитељу и одељењском старешини

4. Наставља се са праћењем понашања и постигнућа ученика
5. На седницама класификационог периода одељењски старешина даје извештај о прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и примењују их.
6. Код посете часова стручних сарадника и директора обраћа се пажња на новодошле ученике.

Тим за пријем новопридошлих ученика чине:

 • одељењски старешина
 • стручни сарадници
 • представници одељењске заједнице ученика
 • наставник од поверења
 • директор

Календар

април 2019.
П У С Ч П С Н
« мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Заштита животне средине

Архива активности