admin

Правилник о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује

...

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

...

Обавештење о пријављивању за вакцинацију

...

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

...

ОДЛУКА о закључењу оквирног споразума/ јавна набавка

...

ОДЛУКА о закључењу оквирног споразума

...

Организовање екскурзије и наставе у природи за 2020/2021.годину

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

РТС 2 / ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД РТС 3 / ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

...

Постоје три основна типа комуникације, Ви изаберите најбољи.

...

Пријављивање почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје закључно са уторком, 07.04.2020. године.

...
Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.