Библиотека

Школска библиотека

Наша библиотека се налази у приземљу школе. У неколико просторија, са читалачким делом за ученике и радним делом за остале раднике школе, смештен је библиотечки фонд од скоро 20000 књига. Свакодневно су деци, учитељима и наставницима на располагању и лектира, дечији часописи, белетристика, енциклопедије, речници и стручна литература.

Библиотека редовно прати интересовања ученика и, у складу с тим, у сарадњи са учитељима, наставницима и гостима школе обогаћује своје активности: прати литерарне и ликовне конкурсе, обележава важне датуме, организује радионице, трибине, књижевне сусрете, посете различитим установама.

Сваки ученик наше школе је наш драго виђен гост! Добро дошли!

Активности библиотекара-converted.pdf, 14.03.2020

активности библиотекара у првом полугодисту 19-20-converted.pdf, 24.01.2020

Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.