Одлука о закључљњу оквирног споразума

Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/2020 закључује са следећим понуђачима…

Одлука о закључљњу оквирног споразума

Остала документација

Термини отворених врата учитеља

Термини отворених врата учитеља у ОШ „Цар Константин“ „ЦАР КОНСТАНТИН“

30.11.2023.

Руководиоци већа у школској 2023/24. години

Руководиоци већа у школској 2023/24. години

30.11.2023.

Термин отворених врата наставника

Термин отворених врата наставника у ОШ „Цар Константин“ у школској

24.11.2023.

СНА у школској 2023/2024

Слободне наставне активности у школској 2023/2024. години

24.11.2023.

Правилник о календару

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024.

24.11.2023.

8 ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ

Табеларни преглед писмених провера за 8. разред школске 2023/2024. године

24.11.2023.

7 ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ

Табеларни преглед писмених провера за 7. разред школске 2023/2024. године

24.11.2023.

6 ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ

Табеларни преглед писмених провера за 6. разред школске 2023/2024. године

24.11.2023.

5 ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ

Табеларни преглед писмених провера за 5. разред школске 2023/2024. године

24.11.2023.

Правилник о заштити података о личности

Правилник о заштити података о личности

14.11.2022.

Правила понашања

Правила понашања

14.11.2022.

Правилник о видео надзору

Правилник о видео надзору

14.11.2022.

Пословник о раду ШО

Пословник о раду ШО

14.11.2022.

Пословник о раду НВ

Пословник о раду НВ

14.11.2022.

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о организацији и систематизацији

14.11.2022.

Правилник о раду

Правилник о раду

14.11.2022.

Пословник о раду УП

Пословник о раду УП

14.11.2022.

Статут

14.11.2022.

Оквирни споразум

Нишекспрес

14.11.2022.

Оквирни споразум

Еуротурс

14.11.2022.

Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.