Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49
Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49

Управа Школе

Директор Школе

Гордана Милошевић

os.ckons@eunet.rs

018 / 538 - 355

Помоћник директора

Радојка Живковић

carkonstantin@mts.rs

018 / 538 - 354

Рачуноводство школе

Шеф рачуноводства

Татјана Китановић

tanjaoscarkonstantin@mts.rs

018 / 538 - 354

Административни радник

Ивана Стојановић

Рад са странкама обављаће се у периоду од 11:30 до 14 сати.

Секретар

Секретар

Гордана Лукреција

os.ckons@eunet.rs

018 / 538 - 355

Рад са странкама обављаће се у периоду од 9:30 до 13:30 сати.

Пауза : 10:30 до 11:00 сати

Стручна служба

Психолог

Божана Манчић

carkonstantin@mts.rs

018 / 538 - 354

Непосредни рад психолога

Пауза : од 10:30 до 11:00 сати

Понедељак, уторак и среда : од 13:30 до 19:30 сати

Четвртак и петак: од 8:00 до 14:00 сати

Педагог

Александра Стевановић

Непосредни рад педагога

Понедељак, уторак и среда : од 8:00 до 14:00 сати

Четвртак и петак: од 13:30 до 19:30 сати

Библиотекар

Анита Спасовић

Библиотекар

Марија Тошић