ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије надокнада часова вршиће се на следећи начин: редован час ће трајати 30 минута, час надокнаде ће трајати 30 минута.

Од уторка, 03.03.2020. године до петка, 06.03.2020.године:

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА почиње у 07:30 сати.                                                                                                                                                                             Први час и други час се изводе као двочас (редован час 30 минута и надокнада 30 минута). Остали часови до краја недеље реализују се по распореду и трају по 45 минута.

ПОПОДНЕВНА СМЕНА почиње у 13:30 часова.                                                                                                                                                                           Први час и други час се изводе као двочас (редован час 30 минута и надокнада 30 минута). Остали часови до краја недеље реализују се по распореду и трају по 45 минута.

За седми час наставник сам прави распоред надокнаде након реализације предходно наведеног плана.

 

НАПОМЕНА:

За ученике од I-IV разреда надокнада траје до 20.03.2020., али без надокнаде шестог часа.

Такође, постоји и предлог да се као додатак овом плану надокнаде уврсти и учење надаљину, као модел који прати дигитализацију школа.