Распоред часова за 17. и 18.03.2020.године

РТС 3

Уторак 17.03.2020. године

08:00

Српски језик I разред: Вук и азбука

08:35

Матемтика I разред: Бројеви прве и друге десетице

09:10

Српски језик II разред: Читамо заједно

09:45

Математика II разред: Бројеви прве стотине

10:20

Српски језик III разред: Пишемо правилно, 1. део

10:55

Математика III разред: Бројеви до 1000

11:30

Српски језик IV разред: Дневник читања

12:05

Математика IV разред: Скуп природних бројева

12:40

Српски језик V разред: Врсте речи

13:15

Математика V разред: Сабирање и одузимање разломака и децималних бројева

13:50

Српски језик VI разред: Гласови

14:25

Математика VI разред: Четвороугао

15:00

Српски језик VII разред: Служба речи , 1. део

15:35

Математика VII разред: Полиноми, сабирање полинома

16:10

Српски језик VIII разред: Глаголи

16:45

Математика VIII разред: Системи линеараних једначина

17:20

Физика VIII разред: Електрична струја

18:00

Српски језик I разред: Вук и азбука, р.

18:35

Матемтика I разред: Бројеви прве и друге десетице, р.

19:10

Српски језик II разред: Читамо заједно, р.

19:45

Математика II разред: Бројеви прве стотине, р.

 

 

 

РТС 3

Среда 18.03.2020. године

08:00

Српски језик I разред: Глас, слово, реч, реченица

08:35

Матемтика I разред: Сабирање

09:10

Српски језик II разред: Глас, слово, реч, реченица

09:45

Математика II разред: Сабирање и одузимање

10:20

Српски језик III разред: Дневник читања

10:55

Математика III разред: Сабирање и одузимање

11:30

Српски језик IV разред: Пишемо правилно-Велика слова

12:05

Математика IV разред: Сабирање и одузимање

12:40

Српски језик V разред: Падежи – граматичка основа

13:15

Математика V разред: Бројвни изрази,својства,операције сабирања

13:50

Српски језик VI разред: Гласовне промене, 1.део

14:25

Математика VI разред: Трапез, својства трапеза

15:00

Српски језик VII разред: Служба речи , 2. део

15:35

Математика VII разред: Одузимање полинома