Упис у први разред

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

OСНОВНА ШКОЛА „ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ

Великотрновска 4 , Ниш

Датум: 01.04.2020. године

 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

ШКОЛСКА 2020/2021.

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-

 

Обавештавају се родитељи/други законски заступници деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/21.годину да  је од 01. 04.2020.године  омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис у први разред у одређену основну школу преко Портала е Управа (услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу).Уколико родитељ не искаже интересовање на овај начин не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

Због ванредног стања, родитељи ученика не треба да долазе у школу. Све информације везане за  исказивања интересовања за упис у први разред основне школе “ Цар Константин ” шк. 2020/2021. године, сваког радног дана  у приоду  9:00 – 11 :00, добићете  на телефон 018/538-355 или на мејл адреси : upiskonstantin2020@gmail.com

 

Уједно се родитељи обавештавају да ће пријаве за упис које су у претходном периоду биле поднете школи, бити прихваћене, али како немамо матичне бројеве родитеља молимо вас да приступите преко Портала е Управа (услуга  Исказивање интересовања за упис у основну школу) пријави  детета .

 

С поштовањем,

 Директор школе

                                                                                                                     Гордана Милошевић