ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА

Обавештење родитељима о организацији образовно-васпитног рада од 01.09.2020. године

https://drive.google.com/file/d/1bDuwD9CtwWubYQ59cDJrv59C383CFrbP/view?usp=sharing