Распоред учионица

  1. РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

1/1

прва и друга учионица (од степеништа лево) у боравку

1/2

трећа  и четврта учионица (од степеништа десно) у боравку  

1/3

пета учионица у боравку (од степеништа последња десно) и 

прва учионица преко пута кабинета за музичку културу

1/4

трећа учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

1/5

четврта учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

 

2.  РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

2/1

кабинети за математику 1  и  математику 2 (централни хол)

2/2

преко пута музичког кабинета, учионица бр.2   и бр. 3

2/3

кабинет за српски језик (приземље) и кабинет за музичку културу

2/4

прва учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

2/5

трећа учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

 

 

3.  РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

3/1

кабинет за српски језик (спрат)

3/2

кабинет енглеског језика – велики (спрат)

3/3

кабинет за географију (централни хол)   

3/4

прва учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

3/5

кабинет за биологију (спрат)

3/6

трећа учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

 

 

4.   РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

4/1

кабинет за хемију (спрат)                         

4/2

кабинет за историју (спрат)                         

4/3

кабинет енглеског језика – мали (спрат)

4/4

друга учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

4/5

кабинет за информатику – мали (спрат)

 

 

 

  1. РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

5/1

четврта учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

5/2

трећа учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

5/3

друга учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

5/4

прва учионица у приземљу код ђачког улаза (лево крило)

5/5

прва учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

5/6

друга учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

 

6.  РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

6/1

кабинет за математику 2 (централни хол)

6/2

кабинет за математику 1  (централни хол)

6/3

кабинет за географију (централни хол)   

6/4

трећа учионица у приземљу код ђачког улаза (десно крило)

6/5

кабинет за српски језик (приземље)

 

 

7.  РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

7/1

кабинет за хемију (спрат)                         

7/2

кабинет енглеског језика – мали (спрат)

7/3

кабинет за историју (спрат)                         

7/4

кабинет енглеског језика – велики (спрат)

7/5

кабинет за српски језик (спрат)

 

 

8.   РАЗРЕД

 

Разред и одељење

Учионица

8/1

кабинет за биологију (спрат)

8/2

кабинет за музичку културу

8/3

прва учионица преко пута кабинета за музичку културу

8/4

преко пута музичког кабинета, учионица бр.2

8/5

преко пута музичког кабинета, учионица бр.3

 

                                                                                                                        Директор школе :

                                                                                                          ______________________________