Еко школа "Цар Константин"

Следећи еколошки календар, Еко-школа „Цар Константин“ је обележила два важна еколошка датума: Светски дан чистог ваздуха и Светски дан климатских промена.

Светски дан чистог ваздуха се обележава 3. новембра, као подсетник да је ваздух за нас услов живота и као упозорење на опасности услед свакодневног прекомерног емитовања штетних материја у атмосферу. Овај дан, поставља питање на који начин можемо да се ослободимо штетних материја емитованих у атмосферу.

У свету је преко 90 одсто популације изложено загађеном ваздуху. Девет од 10 људи удише загађен ваздух, од којих је 93 одсто деце млађе од 15 година. Суспендоване честице, азот-диоксид и приземни озон, су загађујуће материје у ваздуху које су одговорне за већину случајева превремених смрти. По подацима Светске здравствене организације, око 6000 људи у Србији годишње умре због компликација изазваних загађењем ваздуха.

Светски дан климатских промена, 4. новембар, је дан током кога се у целом свету организују разне активности и кампање које имају за циљ да информишу и упозоре становништво на евентуалне негативне последице које овакве промене могу да изазову. Верује се да се тај циљ може постићи очувањем биолошке разноврсности, одрживим коришћењем природних ресурса, смањењем загађења и претеране потрошње енергије. 

Промене које су регистроване претходних, као и оне које се предвиђају за наредних 80 година, сматра се да су настале као резултат човекових активности, а не као последица природних промена у атмосфери. Ефекат стаклене баште и глобално загревање директно су проузроковали нестајање појединих врста организама.

Климатске промене ће до 2100. године довести до повећања температуре на Земљи за 1,4 °Ц до 5,8 °Ц. Негативни ефекат које оне изазивају су разне временске непогоде које су проузроковале бројне катастрофе, погађајући поједине делове планете и изазивајући непроцењиву штету привреди и друштву у целини.

Проблеми загађења ваздуха и климатске промене су били инспирација за сарадњу наставнице биологије Андријане Марковић Јанковић и наставника географије Зорана Гавриловића. Ово двоје успешних педагога су, користећи методе „Школе за 21. век“ (развој критичког мишљења и дрво проблема), на веома ефектан начин припремили и реализовали заједнички час „Аерозагађење као узрок климатских промена“. Продукти тог часа, кајим је скренута пажња на поменуте еколошке проблеме, у знак обележавања Дана чистог ваздуха и Дана климатских промена, изложени су у холу школе и моћи ће да се виде у току наредних дана:

https://gopro.com/v/rDJp4OpbynqZ4

 

Зорица Ивановић,

Координатор Еко-школе „Цар Константин"