Обавештење за родитеље

ПРЕДМЕТ: Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно- васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/2021. години 

Поштована/-и, 

Обавештавамо Вас да је на основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19, које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину.

Према наведеној уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин: 

•У првом циклусу основне школе (од 1. до 4. разреда) наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе; 

•У другом циклусу основне школе (од 5. до 8. разреда) образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе на територији Републике Србије, обавештавамо Вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године. 

 

С поштовањем, ОШ,,Цар Константин“

У Нишу, 27.11.2020.