Обавештење за родитеље

ОСНОВНА ШКОЛА

ЦАР КОНСТАНТИН“ НИШ

Ул. Великотрновска 4, Ниш

 

Поштовани родитељи,

 

          Школа вам је 27.11.2020. године проследила нове мере за организацију рада и измену Школског календара о образовно-васпитном раду за основне школе у школској 2020/2021.

години.

         У другом циклусу, тј. од 5. до 8. разреда, образовно-васпитни рад, оствариваће се путем наставе на даљину, преко платформе коју је школа изабрала, Googlе classroom, а која омогућава редовну комуникацију са свим ученицима, као и путем Јавног медијског сервиса Србије. Ближеречено, настава ће се реализовати путем Google classroom-a и праћењем часова РТС-а, осмишљавањем активности учења и пружањем повратне информације о напредовању ученика уучењу и даљем подстицању.

        У складу са препорукама за организацију образовно-васпитног рада, а имајући у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу, потребан материјалза израду домаћих задатака, као и могуће провере знања, биће постављене на платформу раднимданима у периоду од 7:30 до 19:30 часова.

        Биће прецизирани рокови за израду домаћих и других задатака и благовремено најављене провере знања из одређеног предмета, минимум 2 дана раније, као и градиво које обухвата та провера знања. Постоји могућност одлагања провере знања за ученике који нису у могућности да исту реализују из оправданих разлога.

       Да би ученици били благовремено информисани о предстојећим обавезама, неопходно је да редовно прате обавештење из Google classroom-a и Вибер групе одељења, као и да поштују унапред одређене рокове за израду постављених задатака.

       Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и оцене које ће ученици добити у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене.

      Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину, а ако то није могуће, ова провера се може реализовати у другом полугодишшту.

      У вези са тим, школа је извршила корекцију распореда планираних писмених провера, који ће вам достављен бити у прилогу овог обавештења.  У најскоријем периоду наставници ће дати предлог закључних оцена за крај првог полугодишта. Уколико су ученици и родитељи незадовољни предложеном оценом, ученици одговарају у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера.

     Уколико је неки ученик неоцењен из оправданих разлога (болест, изолација и др.) овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. Oдељењски старешина биће на располагању ученицима и родитељима за решавање недоумица у периоду од 17:00 до 20:00 часова.

       Молимо родитеље да контролишу децу приликом употребе информационих технологија, како не би дошло до њихове злоупотребе и дигиталног насиља.

       О свим даљим информацијама и упутствима школа ће вас благовремено обавештавати.

 

С поштовањем,

У Нишу, 30.11.2020. године

Основна школа

„Цар Константин“ Ниш