Обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Подсећамо да је промовисање превенције и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације потребно и кроз указивање на значај толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата. Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Све спроведене активности имале су за циљ наведено. Ученици су показали велику свест и разумевање сваке активности коју су спровели.Преносимо мали део из наших клупа путем фотографија и видео записа.

https://www.youtube.com/watch?v=N0h6ZEUeJoc

https://www.youtube.com/watch?v=BPOtdgPDvto

https://www.youtube.com/watch?v=30EdkUN6TW4