Међународни дан људских права

Поводом обележавања Међународног дана људских права 10.12. 2021. одржан је састанак
Ученичког парламента. Ову прилуку искористили смо да се бавимо актуелним темама:
електронско- дигитално насиље и безбезност деце на интернету. Након погледаних едукативних
презентација о заштити података на интернету, начинима злоупотребе друштвених мрежа и
замкама које вребају на интернету, парламентарци су учествовали у радионици „ Дигитално
насиље- превенције и реаговање“, водећи активну дискусију о својим искуствима и начинима
реаговања на дигитално насиље.

Координатори Ученичког парламента
Јелена Васовић
Соња Марковић Томић