Европска недеља програмирања

Школа за 21. век – Настава која подстиче критичко мишљeње и решавање проблема

Критичко мишљење  као скуп различитих комплексних вештина које се односе на промишљање вишег реда усмерено је на решавање проблема. Решавање проблема је ментални процес који укључује способност анализирања и налажења најбољег решења.  Све што  се ради како би се остварио постављени циљ представља решавање проблема.

У оквиру Европске недеље програмирања #CodeWeek, у четвртак 17.10.2019. од 14 часова ће се одржату огледни час из предмета информатика и рачунарство, на коме ће ученици направити апликацију за реализацију квиза. Апликација ће се правити за џепни рачунар, микро бит (енг. micro:bit) а примену ће наћи на огледним и угледним часовима из свих осталих предмета.

https://codeweek.eu/view/240350/microbit-u-nastavi