Целодневни боравак

Организација рада у целодневном боравку

Пријем ученика у боравку почиње од 7.00 – 7.50, док активности почињу од 7.40 или од 8.00 зависно од разреда. Дежурни наставници, долазе у 7.00 часова. Остали 15 минута пре почетка активности у свом разреду. Књигу дежурства води први дежурни о свим важним активностима у целодневном боравку у својој смени. Наставници се смењују од 11.25 до 11.30, док рад у боравку завршава у 15.00 потом ученици одлазе до 15.30. Дежурни наставник остаје до 16.00часова. Списак дежурних наставника у току месеца биће истакнут у холу боравка, тако да ученици који остају да чекају своје родитеље, знају коме да се обрате. У целодневном боравку је укупно 165 ученика, који су распоређени у шест хомогених група тј. одељења. У првом разреду су три одељења са 78 ученика, у другом три одељења са 87 ученика.

Рад боравка (I1, I₃)

Рад боравка (I1, I₃)
Смена Часови и активности Време извођења наставе и осталих актвности
I Пријем ученика и актив. у сл. време (допунска настава/ васпитни рад/ Израда домаћих задатака) 7:00 – 8:00
I Доручак 8:00 – 8:15
I Мали одмор 8:15 – 8:20
I I час 8:20 – 9:05
I Мали одмор 9:05 – 9:10
I II час 910- 955
I Велики одмор и уж. 9:55- 10:15
I III час 10:15– 11:00
II Мали одмор 11:00 – 11:05
II Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 11:05– 11:45
II Мали одмор 11:45 – 11:50
II Ручак 11:50 – 12:10
II Мали одмор 12:10 – 12:15
II I час 12:15 – 13:00
II Мали одмор 13:00 – 13:05
II II час 13:05- 13:50
II Мали одмор 13:50 – 13:55
II III час 13:55– 14:40
II Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 14:40 – 15:00

Рад боравка (I₂, II₃)

Рад боравка (I₂, II₃)
Смена Часови и активности Време извођења наставе и осталих актвности
I Пријем ученика и актив. у сл. време (допунска настава/ васпитни рад/ Израда домаћих задатака) 7:00 – 8:00
I Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 8:00 – 8:30
I Доручак 8:30 – 8:45
I Мали одмор 8:45 – 8:50
I I час 8:50- 9:35
I Мали одмор 9:35- 9:40
I II час 9:40- 10:25
I Велики одмор и ужина 10:25– 10:45
I III час 11:45– 11:30
II Мали одмор 13:30– 11:35
II I час 11:35 – 12:20
II Мали одмор 12:20- 12:25
II Ручак 12:30– 12:45
II Мали одмор 12:45- 12:50
II II час 12:50- 13:25
II Мали одмор 13:25- 13:30
II III час 13:30 – 14:15
II Мали одмор 14:15– 14:20
II Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 14:20 – 15:00

Рад боравка (II₁, II₂)

Рад боравка (II₁, II₂)
Смена Часови и активности Време извођења наставе и осталих актвности
I Пријем ученика и актив. у сл. време (допунска настава/ васпитни рад/ Израда домаћих задатака) 7:00 – 8:00
I I час 8:00 – 8:45
I Мали одмор 8:45 -8:50
I Доручак 8:50– 9:10
I II час 9:10 – 9:55
I Мали одмор 9:55 – 10:00
I III час 10:00 – 10:45
I Велики одмор и ужина 10:45– 11:05
I Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 1105– 1130
II Мали одмор 11:30 – 11:35
II I час 11:35– 12:20
II Мали одмор 12:20 – 12:25
II II час 12:25- 13:10
II Ручак 13:10 – 13:25
II Мали одмор 13:25- 13:30
II III час 13:30– 14:15
II Мали одмор 14:15 – 14:20
II Слоб.ак./доп.нас./ак. у сл.време/ Израда дом. зад. 14:20 – 15:00
Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.