Ученички парламент

Програм Ученичког парламента

Ученички парламент ОШ“Цар Константин“ је формиран 2003.године у оквиру пројекта „Дечији парламент“који је покренуо град Ниш.

У циљу што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду школе, десетак година уназад, у нашој школи ученички парламент појачано ради.Парламент чине по два представника седмог и осмог разреда.На почетку сваке школске године, на првој конститутувној седници,сами чланови ученичког парламента усвајају правилник о свом раду,предлажу план и програм својих активности за ту школску годину,бирају председника заменика и записничара из својих редова.На седницама које се организују једном у току недеље је, поред ученика и координатор тима за подршку раду ученичког парламента и о њима се уредно води записник. Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Ученички парламент је место где ученици износе своја мишљења,различите ставове, оригиналне идеје.

Ученички парламент покреће и реализује низ акција,трибина и пројеката:

I-Први значајан пројекат носи назив „Ми заслужујемо најбоље“

Идеју о реформи образовања и васпитања парламентарци су формулисали кроз поменути пројекат са циљем да јавним промовисањем дечијих права на квалитетно образовање скрене пажњу широј јавности, пре свега људима из образовања, на потребу побољшања тренутног стања у образовању, нудећи своја размишљања и могући модел реформе образовања. Овај пројекат је презентован на трибини организованој на Дан школе 2010. године у организацији садашњих и бивших чланова Ученичког парламента. Присуство значајних јавних личности образовних и културних институција града на овој трибини и позитивни коментари који су се тада чули, подстакли су и оснажили Ученички парламент да са садржајем пројекта упозна и министра просвете и науке, као и председника Републике Србије. Охрабрујуће мишљење о пројекту, као и обећање да ће ова идеја бити узета у обзир приликом предузимања мера за унапређивање система образовања у нашој држави, дао је министар Жарко Обрадовић.

II-Други значајнији пројекат је покренут 2011. године, под називом„Ми вас не заборављамо“.

Ова идеја Ученичког парламента је инспирисана духом хришћанства, а у сусрет прослави 1700 година Миланског едикта. Да бисмо сачували од заборава значајне личности које нису српског порекла, а које су дале и дају велики допринос Србији и српском народу (нпр. Леополд Ранке, Николај Николајевич Рајевски, Флора Сандерс, Сара Бернар, Рудолф Арчибалд Рајс…), организована је изложба на тему Пријатељи Србије кроз историју, а затим и трибина посвећена Мирку Шоуцу, нашем еминентном композитору и диригенту, поводом обележавања Дана Светог Саве, школске славе.

Наредне трибине , као наставак поменутог пројекта, посвећене су:човеку који је нашу културу задужио изванредним телевизијским серијама за децу, Тимотију Џону Бајфорду.,затим Вери Јефтијијадес,најтрофејнијој мачевалки свих времена, и Стеву Жигону,глумцу,редитељу,..Свечаним седницама Ученичког парламента је присуствовао у више наврата академик Матија Бећковић, и проф.др Стојан Богдановић,хуманисти великог срца Француз Арно Гујон и хуманиста са наших простора Филип Филиповић,глумица и хуманиста Ивана Жигон,…

III-Покренут је и реализован пројекат„Ђачко ћоше“, ТВ емисија на НТВ-у.

Представници парламента су и чланови филмске редакције телевизијске емисије „Ђачко ћоше” која се реализује од 2006. године у сарадњи са Нишком телевизијом,затим са ТВ BeelaMaie. Идеја парламентараца је да се сарадња оствари и са РТС-ом. Након емитованог кратког прилога ове дечије ТВ емисије, Тимоти Џон Бајфорд,аутор дечијих емисија, рекао је: ”Апсолутно имате моју подршку у реализацији ове идеје“.

IV – У сарадњи с „Народним новинама“ реализован је подлистак„Ђачко ћоше“.

Парламентарци су и чланови новинарске секције која од 2007. године сваког понедељка у месецу, уређује и објављује школски подлистак „Ђачко ћоше“ у дневном листу „Народне новине“

V-Примером добре праксе,представљен је део рада Ученичког парламента на тему Избор представника одељења за члана Ученичког парламента.

Кроз рубрике школског подлиска промовишу се све активности у школи: многобројне трибине о болестима зависности, здравој исхрани, „кликни безбедно“, безбедност у школи; многобројне хуманитарне акције.(Друг –другу:дар од срца-за децу на Косову и Метохији;за болесног друга кроз живот и школу;за децу са посебним потребама;за децу без родитељског старања,..)

Дугогодишње постојање Ученичког парламента допринело је и доприноси квалитетном учешћу ученика у животу и раду школе. Кроз рад и акције Ученичког парламента остварује се заштита и унапређују се права и одговорности ученика. Постојањем ове организације ученици су упознати са процесом одлучивања, начином доношења одлука. Несебичну помоћ у реализацији свих поменутих.

Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.