Управа

Упава школе
Управа школе
Директор Школе
Гордана Милошевић
Помоћник директора
Радојка Живковић
Рачуноводство школе
Шеф рачуноводства
Татјана Китановић
Административни радник
Ивана Стојановић

Рад са странкама обављаће се у периоду од 11:30 до 14 сати.

Секретар
Секретар
Гордана Лукреција

Рад са странкама обављаће се у периоду од 9:30 до 13:30 сати.

Пауза : 10:30 до 11:00 сати

Стручна служба
Психолог
Божана Манчић
Психолог
Непосредни рад психолога

Пауза : од 10:30 до 11:00 сати

Понедељак, уторак и среда : од 13:30 до 19:30 сати

Четвртак и петак: од 8:00 до 14:00 сати

Педагог
Александра Стевановић
Непосредни рад педагога

Понедељак, уторак и среда : од 8:00 до 14:00 сати

Четвртак и петак: од 13:30 до 19:30 сати

Библиотекар
Анита Спасовић
Библиотекар
Марија Тошић
Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.