November 24, 2023

Термин отворених врата наставника у ОШ „Цар Константин“ у школској 2023/2024. години

...

Слободне наставне активности у школској 2023/2024. години

...

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину

...

Табеларни преглед писмених провера за 8. разред школске 2023/2024. године

...

Табеларни преглед писмених провера за 7. разред школске 2023/2024. године

...

Табеларни преглед писмених провера за 6. разред школске 2023/2024. године

...

Табеларни преглед писмених провера за 5. разред школске 2023/2024. године

...
Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.