Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у специјална одељења

  

                                    Прва нишка гимназија Стеван Сремац

         Вожда Карађорђа 27                                                       Жиро рачун: 840-1655660-33

     18 000 Ниш                                                                 Матични број: 07174659

  +381 18 527-622                                                           Шифра делатности: 8531 

 www.sremac.edu.rs                                                                   ПИБ: 101532998

       E-mail: ssremac@medianis.net 

 

 

Поштовани ученици и родитељи!

 

Припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у специјална одељења у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“ организоваћемо на даљину за све заинтересоване.

Да бисмо то успешно реализовали, неопходно је да ШТО ПРЕ школи  на мејл доставите следеће податке:

-име и презиме ученика;

-мејл адресу ученика;

-назив основне школе;

-тип специјалног одељења ( филолошко или немачко билингвално одељење).

Све податке слати на мејл pripremnanastavapngss@gmail.com.

Напомена:

У скорије време очекујемо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја информације о новом специјалном историјско- географском одељењу, па ћемо све заинтересоване правовремено обавестити и о припремној настави за упис у ово одељење.