"ПУТУЈУЋА ЕКО ШКОЛА"

Кроз активности програма Еко школе, ОШ „Цар Константин“ сарађује са удружењима која имају за циљ унапређење заштите животне средине.

Недавно је остварена сарадња са „Зеленим кључем“, када је већа група ученика обишла поставку Караван за климу (климатске промене и заштита биодиверзитета) у Официрском дому.

Овога пута је Еко школа „Цар Константин“ била учесник „Путујуће еко школе“. Захваљујући госпођи Драгани Вукадиновић, Удружење грађана ПЛАНТ, које је партнер на пројекту CB007.2.32.151: „Еколошко образовање - мост за одрживи развој прекограничног региона“, који суфинансира Европска Унија кроз Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија, је обишло школу у оквиру активности „Путујућа еко школа“.

„Путујућа еко школа“ је наставак започетих активности на едукацији наставника/учитеља који се баве еколошким образовањем у школама. Поменута едукација је започета 15-16. 10.2020. године, а обухватила је већи број представника нишких основних школа, као и гостију из Бугарске. Учесници су оспособљени за коришћење приручника за еколошко образовање за децу.

 Овом приликом је дат практичан пример како треба користити приручник, који је школа добила на УСБ меморији. У активност је укључено 60 ученика, већим делом из нижих разреда, као и 26-оро полазника предшколске групе. 

Подељени у шест група, ученици и предшколци су унутар школе одгледали еколошки филм, а у школском дворишту су одигране интерактивне игрице.

Школа је добила едукативне материјале за ученике, и то: 27 врста игрица за различите узрасте деце, 9 врста едукативних постера и по 9 врста едукативних налепница за укључене ученике. 

У очекивању наставка сарадње, велика захвалност ПЛАНТ-у за помоћ и материјале који ће бити јако корисни у даљем раду, како у редовној настави, исто тако и у активностима на едукацији ученика за унапређење заштите животне средине и одрживи развој.

координатор Еко школе

Зорица Ивановић